Đề tài của bài viết này sẽ nói về alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu. Nếu bạn đang tìm kiếm về alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu thì hãy cùng celadoncity.com.vn giải mã về hạng mục alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu trong bài viết 2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11 này nhé.

Tóm tắt những thông tin liên can đến alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu trong 2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11 chuẩn nhất

XEM NGAY VIDEO BÊN DƯỚI

Tại Celadon City bạn có thể update các thông tin khác ngoài alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu để có thêm những kiến thức hữu ích cho chính bạn. Tại website Celadon City, chúng tôi liên tục cập nhật những tin tức mới và chính xác hằng ngày cho người dùng, với mong muốn sẽ phục vụ tin tức tốt nhất cho người dùng. Giúp người dùng có thể bổ sung tin tức trên internet một cách đầy đủ nhất.

Những mô tả liên can về chủ đề alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu

Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa học 11 I. Axit – Bazơ A. Định nghĩa axit theo thuyết Areniut: – Axit là chất khi tan trong nước phân li thành ion H+. Tính chất chung của axit do ion H+ quyết định. – Axit một nấc, axit nhiều nấc: + Axit một nấc: là axit chỉ phân li thành 1 ion H+. VD: HCl, HNO3,… + Axit nhiều nấc: là axit có khả năng phân li thành 2 ion H+ trở lên. Ví dụ: H2SO4, H3PO4, … H3PO4 → H+ + H2PO4- H2PO4- → H+ + HPO42- HPO42- → H+ + PO43- B. Khái niệm bazơ theo thuyết Aren: – Bazơ: Là chất phân li khi tan trong nước cho ion OH-. Tính chất chung của axit do ion OH+ quyết định. + Bazơ nhiều nấc: Là những bazơ khi tan trong nước nhiều lần phân li ra ion OH-. Ví dụ: Mg(OH)2 → Mg(OH)+ + OH- Mg(OH)+ → Mg2+ + OH- C. Hiđroxit lưỡng tính: Là những hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li ra . phân ly như một cơ sở. A(OH)n: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Phân li bazơ: Ví dụ: Zn(OH)2 → Zn2+ + 2OH- Al(OH)3 → Al3+ + 3OH- Phân li axit: Ví dụ: Zn(OH)2 → ZnO22- + 2H+ Al(OH)3 → AlO2- + H3O+ C. Khái niệm Axit, Bazơ theo Bronsted – Axit là chất (hoặc ion) nhường proton H+ – Bazơ là chất (hoặc ion) nhận proton H+ + Chú ý: Anion là gốc axit còn H của axit yếu các axit (H2CO3, H2SO3, H2S, H3PO4,…) đều là chất lưỡng tính, còn các anion không chứa H trong axit yếu đều là bazơ. Hằng số phân li của axit (Ka) và bazơ (Kb). + Ka là đại lượng đặc trưng cho lực axit của axit yếu trong nước. + Kb là đại lượng đặc trưng cho độ bazơ của bazơ yếu trong nước VD: CH3COOH → CH3COO- + H+ Ka = (H+) . (CH3COO-) / (CH3COOH) CH3COOH + H2O → CH3COO- + H+ Ka = (H3O+) . (CH3COO-)/(CH3COOH)NH3 + H2O → NH4+ + OH- Kb = (NH4+) . (OH-)/(NH3) – Vì coi nồng độ của nước là hằng số nên có thể bỏ qua nồng độ của nước trong biểu thức xác định hằng số phân li axit, bazơ. – Đối với bazơ nhiều bậc sẽ có nhiều hằng số phân ly ở các bậc khác nhau. Hằng số phân li của bazơ chỉ phụ thuộc vào bản chất của bazơ và nhiệt độ. Giá trị của Kb càng nhỏ thì độ bền cơ bản của nó (hoặc tính cơ bản yếu hơn) càng yếu. – Mối quan hệ giữa các hằng số Ka và Kb. Ka = 10-14/Kb hoặc Ka. Kb = 10-14. Chú ý: Tích số ion của nước KH2O = [H+].[OH-] = 10-14 M. II. Các muối: – Muối axit, muối trung hòa + Muối axit: Là muối mà anion gốc axit có khả năng phân li ra ion H+. Ví dụ: NaHCO3; NaH2PO4; NaHSO4; … + Muối trung hoà: Là muối mà anion gốc axit không còn khả năng phân li cho ion H+. Ví dụ: NaCl , (NH4)2SO4, Na2CO3,… + Muối bazơ: Là muối có nhóm –OH có thể bị thay thế bởi gốc axit. Ví dụ: Mg(OH)Cl; Fe(OH)2Cl,… + Ngoài ra còn có một số muối kép như: HCl.NaCl; KCl.MgCl.6H2O; K2SO4.Al2(SO4)3,… + Muối phức: [Ag(NH3)2]Cl; [Cu(NH3)4]SO4,… Sự điện li của muối trong nước: Hầu hết các muối (kể cả muối kép) khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn thành cation kim loại (NH4+) và anion gốc axit. NaSO4 → 2Na+ + SO4 2- NaHSO3 → Na+ + HSO3 – HSO3 – → H+ + SO3 2- Gọi tên các muối: – Gọi tên kim loại trước, gốc axit xếp sau: + Đối với muối của axit không có oxi gọi tên gốc axit azide. + Đối với hợp chất của phi kim + Đối với muối của oxit chứa oxi: – Đổi tên gốc axit tận cùng o thành nó. – Các tên gốc axit tận cùng bằng it được đổi thành at. + Đối với muối axit: – Gọi tên kimloai5 đầu + hiđro + tên gốc axit. ================================ Xem Clip Nhớ Like Và Đăng Kí Kênh Nhấn Chuông Thông Báo Để Nhận Thông Báo Của Cô Nhé Video Mới Nguyễn Phúc Hậu EDU Này!!! ☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE: FACEBOOK CHÍNH THỨC: ================================ © Copyright by Nguyen Phuc Hau EDU © Copyright by Nguyễn Phúc Hậu EDU ☞ Don’t Reup. ================================ #AcidBaseSalt #AcidBaseSaltSalt11 #Tính chất hóa học của AcidBaseSalt

SEE ALSO  Our Lives, Guided by Sri Sathya Sai Baba | Kavitha Krishnamurthy and L Subramaniam | Tổng quát các thông tin liên quan his father will help you tomorrow mới cập nhật

Một vài hình ảnh liên can tới đề tài về alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu

2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11
2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11

Bên cạnh việc đọc thông tin về 2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11 mà bạn đang xem này thì bạn có thể xem thêm các bài viết khác mà CeladonCity cập nhật hàng ngày ngay dưới đây nhé !!

SEE ALSO  The 10 Best Books of all Time: Chosen by 125 Famous Authors | Tất tần tật những kiến thức về that book by a famous author đúng nhất

Xem thêm ngay tại đây

Những tag có liên quan tới alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu

#Lý #Thuyết #Axit #Bazơ #Muối #Hóa #Học.

SEE ALSO  Vật lý lớp 8 - Bài 8 - Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau | Tổng quát những tài liệu về sách tài liệu vật lý 7 chi tiết nhất

axit bazơ muối,axit bazơ muối hóa 11,tính chất hóa học của axit bazơ muối,bài 37 axit bazơ muối,axit bazơ muối lớp 11,tính chất hóa học của axit,tính chất hóa học của bazơ,tính chất hóa học của muối,bài giảng axit bazơ muối,bài giảng axit bazơ muối lớp 11,cách nhận biết axit bazơ muối,cách nhận biết axit bazơ muối bằng quỳ tím,bài tập gọi tên axit bazơ muối,axit bazơ muối lý thuyết,các muối axit thường gặp,lý thuyết axit bazơ muối,gọi tên axit bazo muối.

2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11.

alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu.

Chúng tôi rất mong với một số chia sẻ về alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu mà CeladonCity gửi tới bạn sẽ hỗ trợ bạn có thêm một số kiến thức mới và mong rằng sẽ mang lại giá trị cho bạn. Xin chân thành cám ơn bạn đã theo dõi đề tài về alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu của Celadon City.

10 thoughts on “2. Lý Thuyết Axit Bazơ Muối | Hóa Học 11 | Tổng quát những kiến thức liên quan đến alcl3 là chất điện li mạnh hay yếu chính xác nhất

  1. Kim Ngân Nguyễn says:

    Dạ cô ơi cho con hỏi là NaHCO3 có HCO3 là axit yếu -> mt kiềm, Na là bazo mạnh -> mt trung tính
    = > mt kiềm, vậy sao là chất lưỡng tính vậy cô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *