Thông tin của bài viết này sẽ viết về x 3 3x 2 x 3 x 3. Nếu bạn đang tìm hiểu về x 3 3x 2 x 3 x 3 thì hãy cùng celadoncity.com.vn giải mã về chuyên mục x 3 3x 2 x 3 x 3 trong bài viết ¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO này nhé.

Bao quát các video liên can đến x 3 3x 2 x 3 x 3 trong ¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO chi tiết

XEM NGAY VIDEO BÊN DƯỚI

Với Celadon City bạn có thể bổ sung những kiến thức khác ngoài x 3 3x 2 x 3 x 3 để có thêm những kiến thức hữu dụng cho bản thân. Ở website Celadon City, chúng tôi luôn update các nội dung mới và chính xác hàng ngày cho người dùng, với mong muốn sẽ phục vụ tin tức đầy đủ nhất cho bạn. Giúp bạn có thể bổ sung tin tức trên internet một cách chính xác nhất.

SEE ALSO  Top 12 truyện dân gian là gì

Một số thông tin liên quan tới đề tài x 3 3x 2 x 3 x 3

Tính toán phần còn lại của phép chia (2x⁵+3x³+3x-6)/(x²+1) Ejercicio de teorema del resto con artificios #AcademiaInternet, #academiainternetalgebra

Những ảnh liên quan đến nội dung về x 3 3x 2 x 3 x 3

¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO
¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO

Bên cạnh việc đọc nội dung về ¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO mà bạn đang theo dõi này thì bạn có thể xem thêm nhiều đề tài khác mà Celadon City cập nhật hằng ngày ngay dưới đây nhé !!

Click vào đây

Những từ khóa liên quan tới x 3 3x 2 x 3 x 3

#Puedes #calcular #residuo #siguiente #division #algebraica #TEOREMA #DEL #RESTO.

SEE ALSO  Tell me your story - France | Khái quát các nội dung liên quan my father speaks very little french đầy đủ nhất

academiainternet,Teorema del resto con artificios,(2x⁵+3x³+3x-6)/(x²+1),teorema del residuo,ejercicios de teorema del resto,ejemplos de teorema del resto,problemas de teorema del resto,¿puedes resolver el siguiente problema?.

¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO.

x 3 3x 2 x 3 x 3.

Chúng tôi rất mong với một số giá trị về x 3 3x 2 x 3 x 3 từ CeladonCity phục vụ cho bạn sẽ hỗ trợ bạn có thêm những kiến thức mới và mong rằng sẽ hữu ích cho bạn. Xin cảm tạ bạn đã xem chủ đề về x 3 3x 2 x 3 x 3 của Celadon City.

29 thoughts on “¿Puedes calcular el residuo en la siguiente division algebraica? | TEOREMA DEL RESTO | Tóm tắt những thông tin liên quan đến x 3 3x 2 x 3 x 3 mới cập nhật

 1. paula palomino martinez says:

  Profesor, y ya no se reemplaza el resultado del artificio, en todo el dividendo, yo tenia entendido que el resultado que da el teorema del resto se reemplaza en el dividendo?

 2. MELITÓN VALDEZ PAUCAR says:

  este profesor no explica detalladamente aparte me cunfunde, per si llega a resolver pero lamentablemente no explica bien, es muy aburrido sus videos

 3. D'Quantum Wealth says:

  Bien explicado, sólo que el resultado es 8x+6, porque se te olvidó poner el cuadrado del -1 por 3, en el 2do término. (el de 3x^3).

 4. El ALPHA says:

  También lo puedes hacer de esta forma

  2x^5 + 0x^4 + 3x^3 + 0x^2 + 3x – 6 / x^2 + 1
  Solo divides como cualquier número pero el signo del cociente lo pones al revés en el dividendo por ejemplo en el cociente pones x entonces al divisor pasará con – y obvio después de multiplicar con el divisor.., entonces seria

  (2×^3 + x) esto vendría a ser el cociente
  Miltuiplicas por el divisor (x^2 + 1)

  Entonces tendríamos esto… pero como les dije cambiando el signo sería

  -2x^5 – 2x^3 – ×^3 -× = – 2x^5 – 3×^3 – x
  Bueno eso suma con el dividendo 2x^5 +0x^4 + 3x^3
  + 0×^2 + 3x – 6
  Y hallando el te queda el residuo que sería esto

  2x – 6

  Fácil y sencillo como todas

 5. Angel Mendez-Rivera says:

  Usar el teorema del resto es bastante excesivo. Nada más basta darte de cuentas que 2x^5 + 3x^3 + 3x – 6 = 2x^5 + 2x^3 + x^3 + 3x – 6 = 2(x^3)(x^2 + 1) + x^3 + x + 2x – 6 = 2(x^3)(x^2 + 1) + x(x^2 + 1) + 2x – 6 = (2x^3 + x)(x^2 + 1) + 2x – 6, así que (2x^5 + 3x^3 + 3x – 6)/(x^2 + 1) = 2x^3 + x + (2x – 6)/(x^2 + 1), por lo que el resto es 2x – 6.

 6. Alfonso García says:

  Debo felicitar su labor pedagógica. Tengo hijos en la universidad y me piden ayuda y afortunadamente puedo ayudarles y en muchos casos sus excelentes, detalladas y pacientes explicaciones me permiten obtener un método más sencillo para explicarles. Gran abrazo

 7. joseph 79 says:

  Un sistema está formado por dos componentes A y B cuyas probabilidades de falla son 1/6 y 2/15 respectivamente. Si la probabilidad de que al menos una de las dos componentes falle es 7/30, calcular la probabilidad de que:

  a) Ninguna de las dos componentes fallen.

  b) Sólo una de las componentes falle. Profe, haga un vídeo de este ejercicio porfa, tengo examen y otros del profe. Cordova zamora, gracias.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *