Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1 mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 83,320,202 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1, Bài 58 SGK Toán 8 tập 1 trang 62, Bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1, Bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1, Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1, Bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1, Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1, Bài 58 SGK Toán 8 trang 92, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Hình ảnh cho từ khóa: bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

1. Bài 58 trang 99 Toán 8 Tập 1 – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 07/01/2021 08:54 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (73050 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 (trang 99 SGK Toán 8 Tập 1): Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật. Quảng cáo. Giải bài …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS. Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 8 | Để học tốt Toán 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 8 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 8 và Để học tốt Toán 8. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ…

 • Nguồn:


Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

2. Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng tải: 09/15/2021 07:55 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (54566 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \({d^{2}} = {\rm{ }}{a^2} + {\rm{ }}{b^2} = {\rm{ }}{5^2} + {\rm{ }}{12^2} = {\rm{ }}25{\rm{ }} + {\rm{ }}144{\rm{ }}\)\( = {\rm{ }}169\)

 • Nguồn:

SEE ALSO  Top 11 những điểm khác nhau cơ bản giữa adn và arn


Bài 58 SGK Toán 8 tập 1 trang 62

3. Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

 • Tác giả: giaibaitap.me

 • Ngày đăng tải: 07/07/2021 10:08 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (38501 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a,b a , b là độ dài các cạnh, d d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật. Bài giải:.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình thang cân có hai đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

 • Nguồn:


Bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

4. Bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Toán lớp 8 tập 1: Hình chữ nhật

 • Tác giả: dethikiemtra.com

 • Ngày đăng tải: 04/25/2021 10:44 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (57640 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Sách giáo khoa Toán 8 tập 1. Bài tập 9: Hình chữ nhật – Chương 1 hình học Tứ Giác. Hình chữ nhật (HCN) là tứ.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Vì hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà HCN là một hình thang cần có đáy là hai cạnh đối xứng của HCN là trục đối xứng của hình.

 • Nguồn:


Bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1

5. Giải bài 58 trang 99 – SGK Toán lớp 8 tập 1

 • Tác giả: www.chuabaitap.com

 • Ngày đăng tải: 02/16/2021 05:05 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (41267 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài 58 trang 99 SGK môn Toán lớp 8 tập 1 – Giải bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Bài tập SGK môn Toán lớp 8 tập 1…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:- Cột thứ hai:\(d^2 = a^2 + b^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \Rightarrow d = 13\)- Cột thứ ba:\( a^2 + b^2 = d^2 \Rightarrow a^2 = d^2 – b^2 = (\sqrt{10})^2 – (\sqrt{6})^2 = 4 \Rightarrow a = 2\)- Cột thứ tư:\(a^2 + b^2 = d^2 \Rightarrow b^2 = d^2 – a^2 = 7^2 – (\sqrt{13})^2 = 36 \Rightarrow b = 6\)

 • Nguồn:


Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1

6. Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng tải: 03/02/2021 02:41 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (43576 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Bài 9: Hình chữ nhật. Bài 58 (trang 99 SGK Toán 8 Tập 1). Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

 • Nguồn:


Bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

7. Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 – Blog

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn

 • Ngày đăng tải: 09/03/2021 07:36 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (45519 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \({d^{2}} = {\rm{ }}{a^2} + {\rm{ }}{b^2} = {\rm{ }}{5^2} + {\rm{ }}{12^2} = {\rm{ }}25{\rm{ }} + {\rm{ }}144{\rm{ }}\)\( = {\rm{ }}169\)

 • Nguồn:

SEE ALSO  Top 14 bể cá cảnh được gọi là


Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

8. Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 – Giaitoan.com

 • Tác giả: giaitoan.com

 • Ngày đăng tải: 10/16/2021 10:27 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (16921 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1, Hướng dẫn giải Bài 58 Trang 99 SGK toán 8 tập 1, phần bài tập vận dụng Toán 8 bài 9 Hình chữ nhật.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là lời giải chi tiết bài tập Toán 8 Bài 9 Hình chữ nhật cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 1: Tứ giác Toán 8 Tập 1. Với lời giải hướng dẫn chi tiết các bạn có thể so sánh kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 8. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé!

 • Nguồn:


Bài 58 SGK Toán 8 trang 92

9. Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng tải: 12/08/2021 05:19 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (4419 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 … Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật. … Trả lời câu hỏi …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

 • Nguồn:


bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

10. Bài 58 trang 99 sgk Toán 8 tập 1 – Đọc Tài Liệu

 • Tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng tải: 05/30/2021 05:00 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (18573 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Bài 58 trang 99 sgk Toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 58 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn muốn giải bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 8 chương 1 phần hình học để tự tin giải tốt các bài tập về hình chữ nhật khácĐề bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1Điền vào chỗ trống, biết rằng \(a, b\) là độ dài các cạnh, \(d\)là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.a5……\(\sqrt{13}\)b12\(\sqrt{6}\)……d……\(\sqrt{10}\)7» Bài tập trước: Bài 57 trang 96 sgk Toán 8 tập 1Giải bài…

 • Nguồn:

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 99 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 07/28/2021 03:46 PM

 • Lượt xem: 5,417 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 58 trang 99 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Giải bài 59 trang 99 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 08/07/2021 11:23 PM

 • Lượt xem: 6,575 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 59 trang 99 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Giải bài 58 trang 25 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 07/07/2021 04:25 PM

 • Lượt xem: 6,500 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 58 trang 25 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

SEE ALSO  Lợi ích của việc ứng dụng Sơ đồ Tư duy vào việc học qua trải nghiệm thực tế | Tổng hợp những kiến thức liên quan đến sơ đồ tư duy công nghệ 10 bài 7 mới cập nhật

Giải bài 58 trang 62 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 01/11/2021 11:54 PM

 • Lượt xem: 4,708 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 58 trang 62 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Giải bài 61 trang 99 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 06/01/2021 10:27 AM

 • Lượt xem: 8,481 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 61 trang 99 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Giải bài 60 trang 99 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 05/13/2021 04:39 PM

 • Lượt xem: 7,895 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 60 trang 99 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Giải bài 59 trang 62 SGK toán 8 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 01/14/2021 10:01 PM

 • Lượt xem: 2,390 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 59 trang 62 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Bài tập 58 trang 25 SGK Toán 8 tập 1

 • Tác giả: Thầy An

 • Ngày đăng tải: 06/30/2021 01:55 AM

 • Lượt xem: 1,714 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Bài 1 – Nhân đơn thức với đa thức: https://youtu.be/bPI78F7ordU B1:https://youtu.be/Zv495-HQwy8 …

Giải SGK – BÀI 9: HÌNH CHỮ NHẬT || Hình học 8

 • Tác giả: Cô Giáo An – Học Online Miễn Phí

 • Ngày đăng tải: 11/17/2021 07:41 AM

 • Lượt xem: 108 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  … Bài 9: Hình chữ nhật để giải các bài tập trong sách giáo khoa Bài 9: Hình chữ nhật : – Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1 – Bài 59 …

Toán 8 – Bài 9 – Hình chữ nhật (Luyện tập trang 99 – 100) – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (HAY NHẤT)

 • Tác giả: VietJack Tiểu học & THCS

 • Ngày đăng tải: 04/02/2021 09:05 AM

 • Lượt xem: 11,482 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Lý thuyết 00:00 Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1 [0:13] Bài 63 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1 [6:27] Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1 mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *