Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1 mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 63,882,284 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: Bài 70 SGK Toán 9 tập 2 trang 95, Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1, Bài 70 trang 16 sgk Toán 9 tập 1, Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1, Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1, Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1, Bài 70 SGK Toán 9 tập 1, Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1

Hình ảnh cho từ khóa: bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1

1. Bài 70 trang 40 Toán 9 Tập 1 – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 09/27/2021 12:16 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (63084 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS. Nhóm học …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS. Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 | Để học tốt Toán 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 9 và Để học tốt Toán lớp 9. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia…

 • Nguồn:


Bài 70 SGK Toán 9 tập 2 trang 95

2. Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng tải: 05/02/2021 08:59 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (90073 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \(\eqalign{ & \sqrt {3{1 \over {16}}.2{{14} \over {25}}2{{34} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{49} \over {16}}.{{64} \over {25}}.{{196} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{49} \over {16}}} .\sqrt {{{64} \over {25}}} .\sqrt {{{196} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{\left( {\frac{7}{4}} \right)}^2}} .\sqrt {{{\left( {\frac{8}{5}} \right)}^2}} .\sqrt {{{\left( {\frac{{14}}{9}} \right)}^2}}\cr & = {7 \over 4}.{8 \over 5}.{{14} \over 9} = {{196} \over {45}} \cr} \)

 • Nguồn:

SEE ALSO  Your Mother vs My Mother | Bao quát những kiến thức về what does your mother look like chi tiết nhất


Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

3. Giải bài 70, 71, 72, 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

 • Tác giả: giaibaitap.me

 • Ngày đăng tải: 11/27/2021 01:32 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (28516 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 40 bài ôn tập chương I SGK Toán 9 tập 1. Câu 70: Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp… Bài …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \(\eqalign{ & 4{\rm{x}} – \sqrt {9{{\rm{x}}^2} – 6{\rm{x}} + 1} \cr & = 4{\rm{x}} – \sqrt {{{\left( {3{\rm{x}} + 1} \right)}^2}} \cr & = 4{\rm{x}} – \left| {3{\rm{x}} + 1} \right| \cr & = \left\{ \matrix{ 4{\rm{x – }}\left( {3{\rm{x}} + 1} \right)\left( {với: 3{\rm{x}} + 1 \ge 0} \right) \hfill \cr 4{\rm{x}} + \left( {3{\rm{x}} + 1} \right)\left( {với: 3{\rm{x}} + 1 < 0} \right) \hfill \cr} \right. \cr & = \left\{ \matrix{ 4{\rm{x}} - 3{\rm{x}} - 1\left( {với: 3{\rm{x}} \ge - 1} \right) \hfill \cr 4{\rm{x}} + 3{\rm{x}} + 1\left( {với:...

 • Nguồn:


Bài 70 trang 16 sgk Toán 9 tập 1

4. Giải bài 70 trang 40 – SGK Toán lớp 9 tập 1

 • Tác giả: www.chuabaitap.com

 • Ngày đăng tải: 07/02/2021 04:09 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (71019 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài 70 trang 40 SGK môn Toán lớp 9 tập 1 – Giải bài tập Ôn tập chương 1 – Đại số 9 – SGK môn Toán lớp 9 tập…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \(\begin{aligned} b)\,\sqrt{3\dfrac{1}{16}.2\dfrac{14}{25}.2\dfrac{34}{81}}&=\sqrt{\dfrac{49}{16}.\dfrac{64}{25}.\dfrac{196}{81}} \\ & =\dfrac{\sqrt{49}}{\sqrt{16}}.\dfrac{\sqrt{64}}{\sqrt{25}}.\dfrac{\sqrt{196}}{\sqrt{81}} \\ & =\dfrac{7}{4}.\dfrac{8}{5}.\dfrac{14}{9}=\dfrac{196}{45} \\ \end{aligned} \) \(\begin{aligned} c)\,\dfrac{\sqrt{640}.\sqrt{34,3}}{\sqrt{567}}&=\sqrt{\dfrac{640.34,3}{567}}=\sqrt{\dfrac{64.343}{567}} \\ & =\sqrt{\dfrac{64.49}{81}}=\dfrac{\sqrt{64}.\sqrt{49}}{\sqrt{81}} \\ & =\dfrac{8.7}{9}=\dfrac{56}{9} \\…

 • Nguồn:


Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

5. Giải bài 70 71 72 73 74 75 76 trang 40 41 sgk Toán 9 tập 1

 • Tác giả: giaibaisgk.com

 • Ngày đăng tải: 09/19/2021 02:33 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (92363 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba. Nội dung bài giải bài 70 71 72 73 74 75 76 trang 40 41 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng hợp công …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \(\eqalign{ & \left( {{{\sqrt {14} – \sqrt 7 } \over {1 – \sqrt 2 }} + {{\sqrt {15} – \sqrt 5 } \over {1 – \sqrt 3 }}} \right):{1 \over {\sqrt 7 – \sqrt 5 }} \cr & = \left[ {{{\sqrt 7 \left( {\sqrt 2 – 1} \right)} \over {1 – \sqrt 2 }} + {{\sqrt {5 }\left( {\sqrt 3 – 1} \right)} \over {1 – \sqrt 3 }}} \right]:{1 \over {\sqrt 7 – \sqrt 5 }} \cr & = \left( { – \sqrt 7 – \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right) \cr & = – \left( {\sqrt 7 + \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right) \cr & = – \left( {7 – 5} \right) = – 2…

 • Nguồn:


Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

6. Giải bài 70,71,72,73, 74,75,76 trang 40 Toán 9 tập 1: Ôn tập chương 1

 • Tác giả: dethikiemtra.com

 • Ngày đăng tải: 02/07/2021 12:49 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (11157 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi ông tập chương 1 Toán Đại số 9 tập 1 trang 39 và giải các bài tâp 70,71, 72, 73, 74, 75, 76 trang 40 SGK.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi ông tập chương 1 Toán Đại số 9 tập 1 trang 39 và giải các bài tâp 70,71, 72, 73, 74, 75, 76 trang 40 SGK Toán chương 1.

 • Nguồn:


Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

7. Giải bài 70 trang 40 – SGK Toán 9 tập 1 – Giaitoan.com

 • Tác giả: giaitoan.com

 • Ngày đăng tải: 12/13/2021 11:34 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (6169 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Ôn tập chương 1 Đại số 9. Bài 70 (SGK trang 40): Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp: …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây GiaiToan.com đã chia sẻ Toán 9 ôn tập chương 1 đại số giúp học sinh nắm chắc Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba. Ngoài ra quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu: Luyện tập Toán 9, Giải Toán 9 tập 1, Giải Toán 9 tập 2, … Hy vọng với tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

 • Nguồn:

SEE ALSO  Toán học lớp 10 - Đại số - Chương 4 - Bài 1 - Bất đẳng thức - Tiết 1 | Tổng hợp những kiến thức nói về sinh lớp 10 bài 1 chi tiết nhất


Bài 70 SGK Toán 9 tập 1

8. Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 – CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com

 • Ngày đăng tải: 02/24/2021 05:11 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (4812 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 · Đề bài · Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp. a)√2581.1649.1969 a ) 25 81 . 16 49 . 196 9. b) …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \(\begin{array}{l}\sqrt {AB} = \sqrt A .\sqrt B \,\,\left( {A \ge 0,B \ge 0} \right)\\\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|\end{array}\)Lời giải chi tiếta) \(\eqalign{ & \sqrt {{{25} \over {81}}.{{16} \over {49}}.{{196} \over 9}} \cr & = \sqrt {{{25} \over {81}}} .\sqrt {{{16} \over {49}}} .\sqrt {{{196} \over 9}} \cr & = {5 \over 9}.{4 \over 7}.{{14} \over 3} = {{40} \over {27}} \cr} \)b)\(\eqalign{ & \sqrt {3{1 \over {16}}.2{{14} \over {25}}2{{34} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{49} \over {16}}.{{64} \over {25}}.{{196} \over {81}}} \cr & = \sqrt…

 • Nguồn:


Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

9. Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng tải: 03/11/2021 09:37 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (48424 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại số 9. Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1). Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp: Giải Toán 9: Bài …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:

 • Nguồn:


bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1

10. Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn

 • Ngày đăng tải: 07/31/2021 03:56 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (92832 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: \(\eqalign{ & \sqrt {3{1 \over {16}}.2{{14} \over {25}}2{{34} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{49} \over {16}}.{{64} \over {25}}.{{196} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{49} \over {16}}} .\sqrt {{{64} \over {25}}} .\sqrt {{{196} \over {81}}} \cr & = \sqrt {{{\left( {\frac{7}{4}} \right)}^2}} .\sqrt {{{\left( {\frac{8}{5}} \right)}^2}} .\sqrt {{{\left( {\frac{{14}}{9}} \right)}^2}}\cr & = {7 \over 4}.{8 \over 5}.{{14} \over 9} = {{196} \over {45}} \cr} \)

 • Nguồn:

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 70 trang 40 SGK toán 9 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 04/23/2021 06:16 PM

 • Lượt xem: 7,451 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 70 trang 40 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

Bài: 70, 71, 72, 73 trang 40 sgk toán 9 tập 1 (ĐS)

 • Tác giả: Hải Nguyễn Văn

 • Ngày đăng tải: 11/28/2021 04:31 AM

 • Lượt xem: 951 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Hướng dẫn giải các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán 63 tỉnh thành, giúp các em có kiến thức thi tuyển sinh vào lớp 10.

SEE ALSO  Thí nghiệm sắt tác dụng với dung dịch axit Clohidric HCl (Fe + HCl) | Tổng quát các thông tin về sắt tác dụng với hcl đầy đủ nhất

Bài 70;71;72;73 trang 40 sgk toán 9 tập 1-ôn tập chương 1-toán lớp 9 tập 1

 • Tác giả: Học dehieu456789

 • Ngày đăng tải: 05/24/2021 09:47 AM

 • Lượt xem: 1,061 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Bài 70;71;72;73 trang 40 sgk toán 9 tập 1-ôn tập chương 1-toán lớp 9 tập 1.

Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 ( tiết 1 )

 • Tác giả: THẦY QUANG

 • Ngày đăng tải: 11/28/2021 06:46 AM

 • Lượt xem: 277,843 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 ( tiết 1 ) Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất .

Giải bài 71 trang 40 SGK toán 9 tập 1

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 01/14/2021 05:58 PM

 • Lượt xem: 8,800 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 71 trang 40 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản …

TOÁN 9 GIẢI BÀI TẬP SGK CHƯƠNG 1 CĂN BẬC 2 BÀI 70 – 71 TRANG 40

 • Tác giả: Lê Hoàng Lâm

 • Ngày đăng tải: 04/16/2021 05:07 AM

 • Lượt xem: 165 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Nội dung:
  VIEO HUONGS DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 TIÊT ÔN TẬP CHƯƠNG 1 GIẢI 2 CÂU TRONG SÁCH GIÁO KHÓA TOÁN 9 Bài 70: tìm …

Bài 70 Trang 40 Toán 9 Tập 1 Đại số SGK Hướng dẫn giải

 • Tác giả: Toán Thầy Na

 • Ngày đăng tải: 05/19/2021 12:09 AM

 • Lượt xem: 54 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Bài 70 Trang 40 Toán 9 Tập 1 Đại số SGK Hướng dẫn giải Chào các em đến với kênh của thầy. Kênh này sẽ giúp các em nắm …

Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 – Đại số ( tiết 3 )

 • Tác giả: THẦY QUANG

 • Ngày đăng tải: 11/29/2021 10:01 AM

 • Lượt xem: 145,617 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Nội dung:
  Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 – Đại số ( tiết 3 ) Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh …

Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 – Đại số – ( tiết 2 )

 • Tác giả: THẦY QUANG

 • Ngày đăng tải: 05/31/2021 06:35 PM

 • Lượt xem: 175,558 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Toán học lớp 9 – Ôn tập chương 1 – Đại số – ( tiết 2 ) Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh …

Toán học lớp 9 – Bài 1 – Luyện tập – Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 • Tác giả: THẦY QUANG

 • Ngày đăng tải: 08/20/2021 09:42 PM

 • Lượt xem: 262,168 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Toán học lớp 9 – Bài 1 – Luyện tập – Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1 mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *