Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về speaking unit 4 lop 12 mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 69,332,489 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: Activity 2 Unit 4 lớp 12, Unit 4 lớp 12 Listening, Unit 4 lớp 12 sách mới, Test 3 Unit 4 lớp 12, Task 2 Unit 4 lớp 12, Writing Unit 4 lớp 12, Unit 4 lớp 12 Language Focus, Từ vựng Listening Unit 4 lớp 12, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


speaking unit 4 lop 12

Hình ảnh cho từ khóa: speaking unit 4 lop 12

Table of Contents

1. Unit 4 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 12/27/2021 12:42 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (84779 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Unit 4: School Education System. B. Speaking (Trang 47 SGK Tiếng Anh 12). Task 1. Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: However, going to primary and secondary schools is surely compulsory. They go to primary school at the age of 6 and it takes them 5 years. Later, they go to lower secondary school when they are 11. They attend lower secondary for 4 years. At the age of 15, they go to upper secondary school and it lasts 3 years. After finishing secondary education, they take the National examination for GCSE.

 • Nguồn:


Activity 2 Unit 4 lớp 12

2.
Speaking – Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 12

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng tải: 07/30/2021 11:08 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (8714 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Speaking – Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 12. Work ill pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in V.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: C: But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

 • Nguồn:


Unit 4 lớp 12 Listening

3. Skills – trang 50 Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng tải: 10/28/2021 07:48 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (62113 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: (Lợi ích: để giải trí, để vui chơi, thông tin, giáo dục , và gắn kết với người khác…) Speaking. Video hướng dẫn giải.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biểu đồ tròn cho biết các tài nguyên trực tuyến được ưa thích của học sinh được ghi lại trong một cuộc khảo sát được thực hiện tại Thư viện Trường Trung học Intel vào năm 2014. Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về các sự thay đổi của học sinh. Chúng ta có thể thấy rằng đa số học sinh chơi trò chơi tương tác, xếp hạng đầu tiên là 30%. Sách điện tử viễn tưởng là thứ hai ở mức 20%, và thấp hơn 10% so với các trò chơi tương tác. Tạp chí trực tuyến xếp hạng thứ ba là 18% trong khi sách điện tử phi viễn tưởng chiếm 15%. Từ điển trực tuyến là tài…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Sắt tác dụng với axit clohiđric Fe + HCl - Iron reacts with hydrochloric acid | Tất tần tật những thông tin liên quan đến sắt tác dụng với hcl mới cập nhật


Unit 4 lớp 12 sách mới

4. UNIT 4 LỚP 12 SKILLS – SPEAKING – sách mới

 • Tác giả: www.tienganh123.com

 • Ngày đăng tải: 11/07/2021 05:17 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (80955 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: UNIT 4 LỚP 12 SKILLS – SPEAKING – sách mới

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: UNIT 4 LỚP 12 SKILLS – SPEAKING – sách mới. 1. Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner. (Hoàn thành …

 • Nguồn:


Test 3 Unit 4 lớp 12

5. Speaking Unit 4: School education system Hệ thống giáo dục nhà trường

 • Tác giả: tech12h.com

 • Ngày đăng tải: 07/27/2021 12:33 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (78270 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Speaking Unit 4: School education system Hệ thống giáo dục nhà trường · Phần speaking hướng dẫn cách xây dựng hội thoại để thảo luận về chủ đề giao tiếp trong xã …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The National Curriculum is set by government and must be followed in all state schools. It is made up of the follwing subjects: English, Design & technology, Geography, maths, Information technology, Musicin the national examination at certain , sience, art, physical education, history, and a Modern Foreign Language. English, Maths and science are core subjects, which are compulsory in the nation examinations at certain stages of the school education system.

 • Nguồn:


Task 2 Unit 4 lớp 12

6. B. Speaking Unit 4 Trang 47 SGK Tiếng Anh Lớp 12

 • Tác giả: hoctaphay.com

 • Ngày đăng tải: 06/20/2021 01:45 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (43388 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Giải Bài Tập B. Speaking Unit 4 Trang 47 SGK Tiếng Anh Lớp 12. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Task 1, Task 2, Task 3 Unit 4 School Education System Tiếng Anh Lớp …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: However, going to primary and secondary schools is surely compulsory. They go to primary school at the age of 6 and it takes them 5 years. Later, they go to lower secondary school when they are 11. They attend lower secondary for 4 years. At the age of 15, they go to upper secondary school and it lasts 3 years. After finishing secondary education, they take the National examination for GCSE.

 • Nguồn:


Writing Unit 4 lớp 12

7. Speaking – Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 12 – Lib24.Vn

 • Tác giả: lib24.vn

 • Ngày đăng tải: 08/06/2021 07:12 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (24796 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Speaking – Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 12 · Task 1: Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: C: But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

 • Nguồn:


Unit 4 lớp 12 Language Focus

8. Unit 4 lớp 12 Speaking – Hội thoại School Education System

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng tải: 03/06/2021 07:05 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (31634 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: Bài học Unit 4 Lớp 12 School Education System phần Speaking giúp các em có thêm thông tin và hiểu biết về hệ thống giáo dục Việt Nam.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence Military is ………… in this country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in the army for two years. A. compulsory B. optional C. illegal D. unnecessary Câu 2: People tend to work hard at this ……… of life. A. distance B. stage C. space D. level Câu 3: My parents are glad ____ my success in finding a job after graduation. A. seeing B. see C. saw D. to see

 • Nguồn:


Từ vựng Listening Unit 4 lớp 12

9. Speaking Unit 4 Lớp 12 Trang 47 – Loptruong.com

 • Tác giả: loptruong.com

 • Ngày đăng tải: 09/20/2021 01:30 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (77902 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Lớp Trưởng hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Speaking trang 47 SGK. Theo cặp, nghiên cứu bảng mô tả các bậc học …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: C. But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

 • Nguồn:

SEE ALSO  Toán lớp 4 - trang 68 - Luyện tập - Cô Đặng Thị Thanh Huyền (DỄ HIỂU NHẤT) | Bao quát các kiến thức nói về toán lớp 4 trang 69 luyện tập đúng nhất


speaking unit 4 lop 12

10. Unit 4: Speaking (Trang 51-52 SGK Tiếng Anh 12 Mới)

 • Tác giả: kienthuctienganh.com

 • Ngày đăng tải: 02/08/2021 06:10 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (62733 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Sau đó, luyện tập nó với một người bạn.) Lop 12 moi.unit 4.Speaking.1. Complete the following conversation,. Hướng dẫn giải: 1 …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạm dịch:Ann: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter, Ninh?Ninh: Có. Nhưng tôi đã đóng nó rồi.Ann: Oh, thật sao? Sao lại vậy?Ninh: Vâng, ai đó đã tấn công nó vào tháng trước.Ann: Tại sao bạn không mở một cái mới?Ninh: Bởi vì tôi bận chuẩn bị cho kì thi cuối năm.Ann: Oh, tôi hiểu. Tuy nhiên, sẽ rất vui khi thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè của chúng ta công việc và cảm xúc của chúng ta.Ninh: Tôi biết. Nhưng tôi đã từng bị phân tâm trong công việc của tôi khi tôi lên mạng.Ann: Bạn đã dùng bao nhiêu giờ trong ngày?Ninh: ờ, hầu hết thời…

 • Nguồn:


speaking unit 4 lop 12

11. Hướng dẫn giải Unit 4. School education system trang 44 sgk Tiếng Anh 12

 • Tác giả: giaibaisgk.com

 • Ngày đăng tải: 07/18/2021 10:16 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (56132 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: D. WRITING trang 49 sgk Tiếng Anh 12 —

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – standardize (v): chuẩn hoá[‘stỉndədaiz] – intermediate (a):trung cấp;trung gian[,intə’mi:djət] – guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (v):bảo đảm ; (n)sự bảo hành – extracurricular /,ekstrəkə’rikjulə/ (a):ngoại khoá – associate /ə’sou∫iit/ (a): kết giao – investment /in’vestmənt/ (n): vớ n đầu tư – accredited /ə’kreditid/ (a): chính thức thừa nhận – ability /ə’biliti/ (n):tài năng;trí thông minh – publicize /’pəblisaiz/ (v): cơng khai – require /ri’kwaiə/ (v): quy định – evident /’evidənt/(a): hiển nhiên – discretion /dis’kre∫n/ (n): sự thận trọng G….

 • Nguồn:


speaking unit 4 lop 12

12. TOP 10 tiếng anh 12 unit 4 speaking HAY và MỚI NHẤT

 • Tác giả: kienthuctudonghoa.com

 • Ngày đăng tải: 10/19/2021 04:51 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (95092 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: 3.UNIT 4 LỚP 12 SKILLS – SPEAKING – sách mới – Tienganh123 —

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem ngay

 • Nguồn:


speaking unit 4 lop 12

13. Speaking – Unit 4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

 • Tác giả: sachbaitap.com

 • Ngày đăng tải: 04/24/2021 10:32 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (4441 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Speaking – Unit 4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12. Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 3 phần Speaking.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: One of the schools that I went to and I like best during my 14 years at school is Trung Hieu C primary school. It was a small and lovely school in the countryside. There were only 10 classrooms for students from grade 1 to 5 so we shared classrooms each other. In every simple classroom, there were just a teacher’s desk and chair, benches for students , and a black board. However, they all were very pretty because they are painted and decorated with plants and well – cut paper flowers by students and teachers. The school yard was not really…

 • Nguồn:


speaking unit 4 lop 12

14. Unit 4. The mass media. Lesson 4. Speaking

 • Tác giả: baigiang.violet.vn

 • Ngày đăng tải: 11/18/2021 05:48 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (46897 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: Các bài giảng về nội dung Unit 4. The mass media. Lesson 4. Speaking trong chương trình Tiếng Anh 12.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bài giảng về nội dung Unit 4. The mass media. Lesson 4. Speaking trong chương trình Tiếng Anh 12.

 • Nguồn:


speaking unit 4 lop 12

15. Unit 4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12 – SoanVan.NET

 • Tác giả: soanvan.net

 • Ngày đăng tải: 11/09/2021 11:54 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (22997 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Lớp 12 – SBT Tiếng Anh lớp 12 – Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 3 phần Speaking.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: One of the schools that I went to and I like best during my 14 years at school is Trung Hieu C primary school. It was a small and lovely school in the countryside. There were only 10 classrooms for students from grade 1 to 5 so we shared classrooms each other. In every simple classroom, there were just a teacher’s desk and chair, benches for students , and a black board. However, they all were very pretty because they are painted and decorated with plants and well – cut paper flowers by students and teachers. The school yard was not really…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Khi nào đọc âm #ai (a,e,i,y)? | Tất tần tật các kiến thức liên quan khi nào âm phát ra to đúng nhất

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về speaking unit 4 lop 12

Tiếng Anh lớp 12 – Học SGK – Unit 4 – Speaking – Task 1

 • Tác giả: MR. LONG LINH – LET’S LEARN

 • Ngày đăng tải: 07/23/2021 11:32 PM

 • Lượt xem: 1,010 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  mrlonglinh #tienganhlop12 #unit4 #speaking #task1 #speakingtest #luyennoitienganh #sachgiaokhoalop12 Tiếng Anh lớp 12 …

TIẾNG ANH LỚP 12. UNIT 4 – SPEAKING ( SCHOOL EDUCATION SYSTEM)

 • Tác giả: BÍCH THẢO OFFICIAL

 • Ngày đăng tải: 01/20/2021 08:56 PM

 • Lượt xem: 132 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  TIẾNG ANH LỚP 12. UNIT 4 – SPEAKING ( SCHOOL EDUCATION SYSTEM)

Tiếng Anh lớp 12 – Học SGK – Unit 4 – Speaking – Task 2+3

 • Tác giả: MR. LONG LINH – LET’S LEARN

 • Ngày đăng tải: 11/20/2021 01:13 AM

 • Lượt xem: 779 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Nội dung:
  mrlonglinh #tienganhlop12 #unit4 #speaking #task2 #task3 #sachgiaokhoalop12 #noitienganh Tiếng Anh lớp 12 – Học SGK …

TIẾNG ANH LỚP 12 – UNIT 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM (LISTENING) | ENGLISH 12

 • Tác giả: Phu Vinh Nguyen

 • Ngày đăng tải: 06/09/2021 04:17 PM

 • Lượt xem: 21,613 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  TIẾNG ANH LỚP 12 – UNIT 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM (LISTENING) | ENGLISH 12 TRỌN BỘ 16 BÀI …

Tiếng anh lớp 12 – Unit 4: The mass media – Speaking

 • Tác giả: Học Tiếng Anh

 • Ngày đăng tải: 03/13/2021 10:59 AM

 • Lượt xem: 162 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Khóa học tiếng anh lớp 12 được giáo viên giảng dạy, phân tích cụ thể và dễ hiểu giúp các em tiếp thu một cách tốt nhất. Chúc các …

TIẾNG ANH LỚP 12 – UNIT 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM | ENGLISH 12

 • Tác giả: Phu Vinh Nguyen

 • Ngày đăng tải: 02/15/2021 07:45 AM

 • Lượt xem: 63,398 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  TIẾNG ANH LỚP 12 – UNIT 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM | ENGLISH 12 TRỌN BỘ 16 BÀI …

Học tốt tiếng Anh lớp 12 – Unit 4 School education system

 • Tác giả: Jellyfish Chanel

 • Ngày đăng tải: 09/06/2021 03:07 AM

 • Lượt xem: 18,957 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Học tốt tiếng Anh lớp 12 – Unit 4 School education system Chương trình này sẽ hiển thị các từ vựng có trong Unit 4 School …

Tiếng Anh lớp 12 (Học SGK) – Unit 2 – Speaking – Task 3

 • Tác giả: MR. LONG LINH – LET’S LEARN

 • Ngày đăng tải: 09/06/2021 11:40 AM

 • Lượt xem: 865 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  mrlonglinh #tienganhlop12 #speaking #task3 #unit2 #luyennoitienganh #sachgiaokhoalop12 #speakingtest Tiếng Anh lớp 12 …

Tiếng Anh lớp 12 – Học SGK – Unit 4 – Language focus – Exercise 1

 • Tác giả: MR. LONG LINH – LET’S LEARN

 • Ngày đăng tải: 03/25/2021 11:58 PM

 • Lượt xem: 2,016 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  mrlonglinh #tienganhlop12 #unit4 #languagefocus #exercise1 #passivevoice #caubidong #thihientaidon #presentsimple Tiếng …

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 4 The mass media – Chương trình mới

 • Tác giả: Jellyfish Chanel

 • Ngày đăng tải: 06/08/2021 04:59 AM

 • Lượt xem: 5,032 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 4 The mass media – Chương trình mới Chương trình này sẽ hiển thị các từ vựng có trong Unit 4 …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về speaking unit 4 lop 12 mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *