Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về bài 2 trang 48 công nghệ 12 mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 82,746,046 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: VietJack Công nghệ 12, Về sơ đồ bài 2 trang 48 Công nghệ 12, Thiết kế mạch nguồn một chiều điện áp vào 220V, 50Hz, Công nghệ 12 trang 64, SGK Công nghệ 12 Bài 9, Cầu 2 trang 57 Công nghệ 12, Câu 1 trang 48 Công nghệ 12, Công nghệ 12 Bài 9, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


bài 2 trang 48 công nghệ 12

Hình ảnh cho từ khóa: bài 2 trang 48 công nghệ 12

Table of Contents

1. Câu 2 trang 48 Công nghệ 12 – VietJack

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 04/18/2021 05:50 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (54323 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản. Câu 2 trang 48 Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 2 trang 48 Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, U1 = 220V.

 • Nguồn:


VietJack Công nghệ 12

2. Bài tập 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – Hoc247

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng tải: 02/04/2021 11:45 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (56375 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Bài tập 2 trang 48 SGK Công nghệ 12. YOMEDIA. Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để lọc tốt thì tụ điện có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đựng được điện áp U2 √2=6,36 V. Chọn tụ lọc có thông số C = 1000 μF, Uđm=25 V.

 • Nguồn:


Về sơ đồ bài 2 trang 48 Công nghệ 12

3. Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – Tìm đáp án

 • Tác giả: timdapan.com

 • Ngày đăng tải: 06/11/2021 12:37 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (2943 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V. – Công nghệ – Câu 2 trang …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\) ).

 • Nguồn:

SEE ALSO  MORTES AUMENTAM APÓS CHUVAS / BRIGA NA ESQUERDA / GUERRA NA UCRÂNIA | Tóm tắt những kiến thức liên quan đến x 2 2x 24 chính xác nhất


Thiết kế mạch nguồn một chiều điện áp vào 220V, 50Hz

4. Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – GiaiVaDap.com

 • Tác giả: giaivadap.com

 • Ngày đăng tải: 08/23/2021 05:24 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (67260 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 | Lời giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất tại GiaiVaDap.com.Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\) ).

 • Nguồn:


Công nghệ 12 trang 64

5. Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12 – BAIVIET.COM

 • Tác giả: baiviet.com

 • Ngày đăng tải: 05/20/2021 12:35 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (61168 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Đề bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8 V, U1 = 220V.

 • Nguồn:


SGK Công nghệ 12 Bài 9

6. Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng tải: 11/29/2021 10:11 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (68076 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản. Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để lọc tốt thì tụ điện có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đựng được điện áp U2 √2=6,36 V. Chọn tụ lọc có thông số C = 1000 μF, Uđm=25 V.

 • Nguồn:


Cầu 2 trang 57 Công nghệ 12

7. bài tập 2 trang 48 sgk công nghệ 12 | TaigameIOline

 • Tác giả: taigameionline.vn

 • Ngày đăng tải: 01/13/2021 12:37 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (23997 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Câu 2 trang 48 Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 2 trang 48 Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, U1 = 220V.

 • Nguồn:


Câu 1 trang 48 Công nghệ 12

8. Giải Bài Tập 2 Trang 48 Môn Công Nghệ 12

 • Tác giả: lingocard.vn

 • Ngày đăng tải: 09/05/2021 04:10 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (57272 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Đang xem: Giải bài tập 2 trang 48 môn công nghệ 12a) Biến áp:- Chọn hệ số công suất biến áp kBA= 1,3.- Công suất biến áp:- Điện áp vào: U1 = 220V.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để lọc tốt thì tụ điện có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đựng được điện áp U2√2=6,36 V. Chọn tụ lọc có thông số C = 1000 μF, Uđm=25 V.

 • Nguồn:


Công nghệ 12 Bài 9

9. Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – Học Tốt

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn

 • Ngày đăng tải: 02/25/2021 09:56 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (63843 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Đề bài. Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V. Lời giải chi tiết.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\) ).

 • Nguồn:


bài 2 trang 48 công nghệ 12

10. Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12 – Doctailieu.com

 • Tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng tải: 02/25/2021 05:35 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (24296 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sách giáo khoa Công nghệ lớp 12: Thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V.Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sgk Công nghệ lớp 12a) Biến ápCông suất biến áp:P = kp . Utải . Itải = 1,3 . 4,5 . 0,2 = 1,17 wChọn kp = 1,3 (hệ số công suất biến áp)Điện áp ra:U2 : điện áp ra của biến áp khi không tải: độ sụt áp trên 2 điôt: Sụt áp bên trong biến áp khi có tải, thường lấy 6%Utb) Điôt- Dòng điện định mức của điôt: Chọn hệ số dòng điện kI = 10-Điện áp ngược : Chọn hệ số kU = 1,8Thông số của…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Brett Kavanaugh and Christine Blasey Ford full testimonies before the Senate Judiciary Committee | Tất tần tật những nội dung liên quan đến she advised me to sell that house đúng nhất


bài 2 trang 48 công nghệ 12

11. Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – SoanVan.NET

 • Tác giả: soanvan.net

 • Ngày đăng tải: 05/13/2021 06:04 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (89532 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Đề bài. Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V. Lời giải.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\) ).

 • Nguồn:


bài 2 trang 48 công nghệ 12

12. Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 48 SGK Công nghệ 12

 • Tác giả: tailieu.vn

 • Ngày đăng tải: 07/06/2021 08:01 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (31563 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 48 SGK Công nghệ 12. Tham khảo tài liệu giải bài tập Thiết kế mạch điện tử đơn giản sẽ giúp các em nhanh chóng nắm được kiến …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tham khảo tài liệu giải bài tập Thiết kế mạch điện tử đơn giản sẽ giúp các em nhanh chóng nắm được kiến thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

 • Nguồn:


bài 2 trang 48 công nghệ 12

13. Đề bài – câu 2 trang 48 sgk công nghệ 12 – Học Tốt

 • Tác giả: ihoctot.com

 • Ngày đăng tải: 11/26/2021 05:07 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (48004 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Đề bài – câu 2 trang 48 sgk công nghệ 12 … Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\). Do không có bảng tra nên ở đây chỉ …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\). Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN= 100 V, Iđm= 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\)).

 • Nguồn:


bài 2 trang 48 công nghệ 12

14. Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – Zaidap

 • Tác giả: zaidap.com

 • Ngày đăng tải: 01/23/2021 08:07 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (21335 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn ({U_N} ge 11,45V,{I_{dm}} ge 1A,Delta U = 0,8V) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, (Delta {U_D} = 0,8V) ).

 • Nguồn:


bài 2 trang 48 công nghệ 12

15. Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng tải: 03/02/2021 02:18 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (41790 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12. Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức về các môn Toán lớp 12, Tiếng Anh lớp 12, Ngữ Văn lớp 12…

 • Nguồn:


bài 2 trang 48 công nghệ 12

16. Giải câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12 – Dayhoctot.com

 • Tác giả: dayhoctot.com

 • Ngày đăng tải: 05/19/2021 09:28 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (77673 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V. Giải câu 2 trang 48 SGK …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\) ).

 • Nguồn:

SEE ALSO  Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian - Vật lí 10 - Bài 7 - Kết nối tri thức - Cô Phương (HAY NHẤT) | Khái quát những kiến thức về bài 6 sử 10 chính xác nhất

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về bài 2 trang 48 công nghệ 12

Giải bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12

 • Tác giả: Lời Giải Hay – Loigiaihay

 • Ngày đăng tải: 02/18/2021 06:36 AM

 • Lượt xem: 746 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Giải bài 2 trang 48 sách giáo khoa Hóa học 12 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và …

Công Nghệ Lớp 6 Bài 7 | Trang Phục | Trang 48 – 57 | Sách Chân Trời Sáng Tạo

 • Tác giả: THẦY LIÊM

 • Ngày đăng tải: 05/13/2021 05:43 PM

 • Lượt xem: 11,344 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Công Nghệ Lớp 6 Bài 7 | Trang Phục | Trang 48 – 57 | Sách Chân Trời Sáng Tạo.

Công Nghệ Lớp 6 Bài 7 Tiết 2 | Trang Phục | Trang 48 – 57 | Sách Chân Trời Sáng Tạo

 • Tác giả: THẦY LIÊM

 • Ngày đăng tải: 09/30/2021 03:11 PM

 • Lượt xem: 2,387 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Công Nghệ Lớp 6 Bài 7 Tiết 2 | Trang Phục | Trang 48 – 57 | Sách Chân Trời Sáng Tạo.

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 Công nghệ 12

 • Tác giả: CN12 AGBT

 • Ngày đăng tải: 01/24/2021 08:09 AM

 • Lượt xem: 1,637 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  59 câu trắc nghiệm ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 môn Công nghệ 12.

Công nghệ 12- Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

 • Tác giả: nguyen trai

 • Ngày đăng tải: 08/20/2021 11:34 PM

 • Lượt xem: 2,992 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Công nghệ 12- Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản | Công nghệ 12

 • Tác giả: ktcn edu

 • Ngày đăng tải: 09/12/2021 07:24 AM

 • Lượt xem: 7,176 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Giúp biết được các bước thiết kế, thiết kế được một mạch điện tử đơn giản.

Bai 9 THIET KE MACH DIEN TU DON GIANCN 12

 • Tác giả: Kênh giáo dục

 • Ngày đăng tải: 10/04/2021 03:16 AM

 • Lượt xem: 1,026 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Bài 9 công nghệ 12 thiết kế mạch điện tử đơn giản.

Giải đề cương thi giữa kì môn công nghệ lớp 12 -học kì 1 năm 2020-2021

 • Tác giả: VẬT LÍ VÀ LẬP TRÌNH

 • Ngày đăng tải: 10/28/2021 12:11 AM

 • Lượt xem: 4,011 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Giải đề cương thi giữa kì môn công nghệ lớp 12 -học kì 1 năm 2020-2021.

Giáo dục công dân 7 Bài 9: Quản lí tiền – Chân trời sáng tạo – Giải GDCD 7 – Cô Anh Thư

 • Tác giả: VietJack Tiểu học & THCS

 • Ngày đăng tải: 01/03/2022 02:25 PM

 • Lượt xem: 31 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X. Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của …

CÔNG NGHỆ 12 BÀI 4, 5, 6 TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ LINH KIỆN BÁN DẪN theo phụ lục III công văn 4040

 • Tác giả: KTvlog

 • Ngày đăng tải: 09/07/2021 08:56 AM

 • Lượt xem: 4,269 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Bài giảng được tích hợp các kiến thức thực hành của bài 5, bài 6 trong các phần ĐIÔT, TRANZITO, TIRIXTO. Cách đo chi tiết dễ …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về bài 2 trang 48 công nghệ 12 mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *