Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về các phương pháp dạy học phát triển năng lực mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 60,291,981 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: các phương pháp kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, 3 phương pháp hay kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Ví dụ về dạy học theo định hướng phát triển năng lực, chuyên đề 7: dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học, các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thpt, Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS, các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

Hình ảnh cho từ khóa: các phương pháp dạy học phát triển năng lực

Table of Contents

1. Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 • Tác giả: thcsxuonglam.pgdlanggiang.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 03/28/2021 08:36 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (71903 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh · 1. Kĩ thuật chia nhóm · 2. Kĩ thuật giao nhiệm vụ · 3. Kĩ thuật đặt câu hỏi · 4.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đó, mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường đều nhận thấy rằng: Muốn đổi mới cách học, phải đổi mới cách dạy. Giáo viên cần phải được bồi dưỡng, phải kiên trì cách dạy theo phương pháp dạy học tích cực, tổ chức các hoạt động nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, hình thành thói quen cho học sinh. Trong đổi mới phương pháp phải có sự hợp tác của thầy và trò, sự phối hợp hoạt động hoạt động dạy với hoạt động học thì mới có kết quả. Yêu cầu đối với giáo viên khi đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học là: thiết kế tổ chức hướng…

 • Nguồn:


các phương pháp kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

2. Trình bày một số phương pháp, kỹ thuật dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh THCS đối với bộ môn

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng tải: 12/29/2021 01:08 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (64413 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Phương pháp dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh THCS —

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có nhiều phương pháp dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh THCS: Học tập tích cực (Active learning); Học bằng việc làm (Learning by doing); Học qua giải quyết vấn đề (Problem-based learning); Học qua dự án (Project-based learning); Học qua trải nghiệm (Experiential learning); Học bằng khám phá (Discovery learning);- Học tập gợi mở (Inquiry-based Learning); Học hỗn hợp (Blended learning); Học tập đảo ngược (Flipped learning/classroom); Học hợp tác (Group work in learning); Học tập theo ngữ cảnh (Situated learning); Học tập qua…

 • Nguồn:


3 phương pháp hay kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

3. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (module GVPT05) – phần 2

 • Tác giả: thnguyentuan.pgdthanhxuan.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 08/14/2021 04:16 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (17560 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (module GVPT05) – phần 2 · II. Một số biện pháp đổi mới phương …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập. Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn,…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Tiếng Việt Lớp 3 Bài 1 Tuần 3 | Cậu Học Sinh Mới | Trang 24 - 27 | Chân Trời Sáng Tạo | Khái quát các nội dung liên quan toán lớp 3 trang 27 28 đầy đủ nhất


Ví dụ về dạy học theo định hướng phát triển năng lực

4. Dạy học phát triển năng lực học sinh: Cần sự tích cực, linh

 • Tác giả: etep.moet.gov.vn

 • Ngày đăng tải: 05/06/2021 08:00 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (9197 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Nhưng dù lựa chọn phương pháp dạy học nào, thì GV vẫn phải là người luôn tích cực hóa các hoạt động của HS, chuyển giao nhiệm vụ một cách hợp lý …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực, quá trình quan trọng hơn kết quả. Bởi vì quá trình đúng dẫn đến kết quả đúng. Bởi vậy GV phải xác định mục tiêu dạy học theo định hướng năng lực cho mỗi bài học. Từ mục tiêu, xác định nội dung, phương pháp dạy học và cách kiểm tra đánh giá để đạt được mục tiêu đó. Tích cực tổ chức cho HS luyện tập, tăng cường vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn. Trong quá trình dạy học, GV quan sát, nhận xét, đánh giá, phản hồi một cách chính xác để giúp HS điều chỉnh mình ngay trong quá trình học;…

 • Nguồn:


chuyên đề 7: dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học

5. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC

 • Tác giả: ninhbinh.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 02/17/2021 01:30 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (80254 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh. … Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập. Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn,…

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thpt

6. phát triển năng lực trong môn vật lí 9.

 • Tác giả: c2nguyenviethung.vinhlong.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 11/17/2021 04:56 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (8917 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Chuyên đề:PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG MÔN VẬT LÍ 9. A. ĐẶT VẤN ĐỀ:I. Lời mở đầu:Luật Giáo dục số …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục tiêu giáo dục theo tinh thần đổi mới là: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Toàn diện ở đây được hiểu là chú trọng phát triển cả phẩm chất và năng lực con người, cả dạy chữ, dạy người, dạy nghề. Giáo dục và đào tạo phải tạo ra những con người có phẩm chất, năng lực cần thiết như trung thực, nhân văn, tự do sáng tạo, có hoài bão và lí tưởng phục vụ Tổ quốc, cộng đồng; đồng thời phải phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước và làm chủ xã hội; có hiểu biết và kĩ…

 • Nguồn:


Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS

7. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

 • Tác giả: thdothiviethung.longbien.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 12/17/2021 11:12 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (35412 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Trước tiên tôi phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của HS, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như chúng ta đã biết, trọng tâm của các nhà trường là hoạt động dạy và học. Chính vì vậy mà việc đổi mới phương pháp dạy học rất quan trọng đối với giáo viên trong nhà trường nói chung và bản thân mỗi giáo viên nói riêng. Mỗi giáo viên, với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học của chính mình. Bằng kinh nghiệm dạy học của mình, tôi xin có một số chia sẻ về “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tiểu học”. Theo tôi, Phương pháp dạy học theo quan điểm…

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

8. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là gì? Khái niệm, nội dung

 • Tác giả: luanvan2s.com

 • Ngày đăng tải: 06/26/2021 07:00 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (67074 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Theo đó, dạy học theo hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học hướng tới mục tiêu phát triển tối đa phẩm chất và năng lực của người học thông qua cách thức …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định hướng phát triển năng lực là đảm bảo hướng tới phát triển năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kỹ năng, kiến thức cơ bản, hiện đại và thiết thực; giáo dục hài hòa đức, trí, thể, mỹ ; chú trọng vào việc thực hành, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình học tập để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống hàng ngày; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên. Thông qua hình thức tổ chức giáo dục và các phương pháp giáo dục, phát huy tiềm năng và tính chủ động của…

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

9. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học Toán cho học sinh tiểu học khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Tác giả: lamdong.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 11/02/2021 08:36 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (97124 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Phương pháp luyện tập thực hành: Là phương pháp dạy học toán mà ở đó người GV tổ chức cho HS giải quyết các nhiệm vụ hay các bài tập để tự HS …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để góp phần“phát triển toàn diện năng lực toán” của HS tiểu học, trong quá trình dạy học Toán, GV cần phải tổ chức cho HS hoạt động học (theo cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp) cùng với hoạt động tự nhận xét và nhận xét sản phẩm của bạn hay nhóm bạn, qua đó HS có thể tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức, rèn kĩ năng cần thiết. Khi HS thực hiện hoạt động học thì GV thực hiện các hoạt động ĐG (quan sát, tư vấn, hướng dẫn HS, nhận xét…). Để có thể tổ chức cho HS hoạt động học được hiệu quả, GV cần phải xác định rõ mục tiêu hay yêu cầu cần đạt và…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Toán Lớp 4 Trang 78 79 - Chia Một Số Cho Một Tích | Tóm tắt các kiến thức về chia một tích cho một số trang 79 chi tiết nhất


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

10. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

 • Tác giả: ftf.saodo.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 12/09/2021 04:43 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (90638 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học nhằm phát triển tối đa năng lực của người học, trong đó, người học tự mình hoàn …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

11. Vận dụng phương pháp dạy học phát triển năng lực và phẩm chất với môn Lịch sử

 • Tác giả: giaoducthudo.giaoducthoidai.vn

 • Ngày đăng tải: 01/07/2021 01:46 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (7600 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Là một giáo viên bộ môn Lịch sử THPT, tôi cũng đã và đang tích cực học hỏi, trau dồi và mạnh dạn vận dụng các phương pháp dạy học phát triển …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạy học phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh là mục tiêu của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới hiện nay. Cùng với xu thế đó, tại Việt Nam, dạy học phát triển năng lực của học sinh được Chính phủ, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và các sở, ban, ngành, cơ quan, trường học quan tâm và hỗ trợ hết mức để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, hiện nay, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh được đặt ra như một yêu cầu bức thiết.

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

12. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Dương Quang Ngọc.

 • Tác giả: slideplayer.vn

 • Ngày đăng tải: 04/05/2021 03:21 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (8357 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: PPDH theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá HS về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực GQVĐ gắn với những tình huống của …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 1. Thực trạng vận dụng đổi mới PPDHNhóm PPDH tích cực vận dụng chưa đạt hiệu quả như mong muốn (sử dụng giờ thao giảng, thi GV giỏi; thực hiện một cách hình thức, hời hợt). PP thuyết trình vẫn đang là PPDH chủ đạo; thường chú trọng vào cung cấp kiến thức, khám phá nội dung mà chưa chú trọng vào việc dạy cách học cho HS. Một số môn học GV chưa chú trọng tổ chức các hoạt động thực hành, thí nghiệm trên lớp hoặc có tổ chức nhưng chưa hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong dạy học chưa linh hoạt, chưa đem lại hiệu quả như…

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

13. Top 10 phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học hiệu quả nhất

 • Tác giả: hachium.com

 • Ngày đăng tải: 08/27/2021 04:56 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (25780 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Phương pháp dạy học cần phải giúp học sinh phát huy được khả năng sáng … học sẽ giúp khơi dậy niềm đam mê và nội lực bên trong của các em, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biểu hiện của tính tích cực học tập gồm: luôn hăng hái trả lời trước các câu hỏi của giáo viên, bổ sung thêm các câu trả lời từ các bạn, đưa ra ý kiến của bản thân trước một vấn đề nào đó, đặt các câu hỏi và yêu cầu giải thích cặn kẽ với những vấn đề chưa rõ, chủ động tìm kiếm, bổ sung kiến thức, kỹ năng mới, tập trung vào bài học, cố gắng hoàn thành hết bài tập được giao, kiên trì, không nản chí trước các vấn đề khó khăn,…

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

14. GIỚI THIỆU SÁCH “ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN

 • Tác giả: lequydonlongan.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 10/05/2021 01:52 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (10716 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Chương 3: Phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông. Đây là cuốn tài liệu với những thành tựu mới về phương pháp dạy học, đặc biệt là kỹ thuật …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vâng! Như chúng ta đã biết dạy học phát triển năng lực đang là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên và giáo viên trong thực tiễn giáo dục hiện nay. Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực hay phương pháp dạy học phát triển năng lực đang là sự lựa chọn của nhiều giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục và dạy học trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong thực tiễn hiện nay, giáo dục thế giới đạt được khá nhiều thành tựu mới. Hòa chung cùng với dòng chảy của xu thế chung, Việt Nam cũng đã bắt nhịp kịp thời để nâng tầm và…

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

15. Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực

 • Tác giả: thpttranhuutrang.hcm.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 07/25/2021 08:59 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (59842 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: File thứ 1: Phuong phap day hoc theo quan diem phat trien nang luc.docx. Tác giả: VLOS (Vietnamese Library of Science). Nguồn tin: …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin cùng chuyên mục

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

16. VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO …

 • Tác giả: tu.ctu.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 07/28/2021 06:48 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (82626 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP. DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO. DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC … Dạy học giải quyết vấn đề (Problem based learning). • Dạy học khám phá …

 • Nguồn:


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

17. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

 • Tác giả: thdongminh.pgdtienhai.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 04/17/2021 05:29 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (64621 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + 10 tiêu chí để thành lập nhóm:- Nhóm gồm những người tự nguyện, có cùng hứng thú với nhau.- Các nhóm ngẫu nhiên bằng cách gọi theo danh sách hoặc đếm số thứ tự.- Nhóm ghép hình phân chia bằng cách ghép 1 bức tranh hoặc tờ giấy lại.- Các nhóm có chung đặc điểm là sinh theo tháng hoặc cùng ngày.- Nhóm cố định trong một thời gian dài- Nhóm có học sinh khá để hỗ trợ học sinh yếu.- Phân chia theo năng lực học tập.- Phân chia theo dạng học tập.- Nhóm với các bài tập khác nhau.- Phân chia học sinh nam, học sinh nữ.+ Tiến trình dạy học nhóm có thể…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Unit 1: Friendship - Speaking and Listening - Tiếng Anh 11|Cô Hương Fiona - Học tốt 11 | Tổng hợp các nội dung liên quan đến anh 11 unit 1 speaking mới cập nhật


các phương pháp dạy học phát triển năng lực

18. CHUYÊN đề các PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH TIỂU học

 • Tác giả: text.123docz.net

 • Ngày đăng tải: 06/03/2021 08:23 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (81662 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: GV – HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀCÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNGLỰC HỌC SINH TIỂU HỌCA. MỤC TIÊUSau khi học xong chuyên đề, người học có được:1. Về kiến thức:- Hiểu được cấu trúc năng lực, bản chất của năng lực và dạy học theo định hướng pháttriển năng lực học sinh.- Nắm được các phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.2. Về kỹ năng:- So sánh 2 cách dạy học: dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức và dạy học định hướngphát triển năng lực.- Có kỹ thuật thiết kế bài giảng theo định hướng phát triển…

 • Nguồn:

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về các phương pháp dạy học phát triển năng lực

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 • Tác giả: Nguyen Thuy Quynh

 • Ngày đăng tải: 01/30/2021 03:44 AM

 • Lượt xem: 21,598 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  Video này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi: 1- Tại sao chúng ta cần đổi mới PPDH? 2- Chúng ta cần đổi mới PPDH như thế nào?

Phương pháp dạy học tích cực để phát triển phẩm chất năng lực học sinh

 • Tác giả: MiniSmartVN

 • Ngày đăng tải: 12/07/2021 02:37 PM

 • Lượt xem: 41,214 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Các phương pháp dạy học tích cực để phát triển phẩm chất năng lực học sinh. ✓https://o2.edu.vn – Website hàng đầu về tài liệu …

Quy Trình Tổ Chức Học Tập Phát Triển Năng Lực Học Sinh | Trần Khánh Ngọc – Dạy Học Tích Cực

 • Tác giả: DẠY HỌC TÍCH CỰC

 • Ngày đăng tải: 08/31/2021 04:10 PM

 • Lượt xem: 32,160 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Quy Trình Tổ Chức Học Tập Phát Triển Năng Lực Học Sinh | Trần Khánh Ngọc – Dạy Học Tích Cực Video được trích trong khóa …

Nghe GS Lê Phương Nga nói về dạy Văn cấp Tiểu học phát triển năng lực cho học sinh

 • Tác giả: MĐ và GDTiểuhọc

 • Ngày đăng tải: 04/23/2021 06:36 PM

 • Lượt xem: 324 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Nghe GS Lê Phương Nga nói về dạy Văn cấp Tiểu học phát triển năng lực cho học sinh

Cách thực hiện Kỹ thuật CHUYÊN GIA – MẢNH GHÉP

 • Tác giả: PPDH Vật Lí Channel

 • Ngày đăng tải: 11/17/2021 08:53 PM

 • Lượt xem: 10,060 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  A và năng lực Giao và hợp tác Á cho. Phù hợp để phát triển nhất và hợp tác và phải học cách nhau để bảo hoàn thành các nhiệm …

Trao đổi về "Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh" I PGS. TS. Nguyễn Hữu Hợp

 • Tác giả: TS Lê Thống Nhất

 • Ngày đăng tải: 12/07/2021 09:26 AM

 • Lượt xem: 3,970 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Buổi trao đổi trên Zoom và livetream trên FB của PGS. TS. Nguyễn Hữu Hợp, xin chia sẻ lại trên YouTube (đã xin phép diễn giả).

Phương pháp dạy học tích cực để phát triển phẩm chất năng lực học sinh

 • Tác giả: Chu Vĩnh Quyên

 • Ngày đăng tải: 12/24/2021 03:19 PM

 • Lượt xem: 1,052 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Ý kiến hay đó là cái mô đun bồi dưỡng về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh thì trong …

BDTX Module 2 Sử dụng PPDH và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học (Part 1)

 • Tác giả: Văn Sơn Channel

 • Ngày đăng tải: 02/20/2021 07:26 AM

 • Lượt xem: 331 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Bồi dưỡng thường xuyên Module 2-Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học …

Dạy Học Tiếp Cận Nội Dung Và Dạy Học Phát Triển Năng Lực | Trần Khánh Ngọc – Dạy Học Tích Cực

 • Tác giả: DẠY HỌC TÍCH CỰC

 • Ngày đăng tải: 03/03/2021 04:36 AM

 • Lượt xem: 13,867 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Dạy Học Tiếp Cận Nội Dung Và Dạy Học Phát Triển Năng Lực | Trần Khánh Ngọc – Dạy Học Tích Cực Video chia sẻ và phân tích …

Phương pháp dạy học nào là KHÔNG tích cực? | Ts Trần Thái Toàn – Dạy học phát triển năng lực

 • Tác giả: TS Trần Thái Toàn

 • Ngày đăng tải: 12/23/2021 09:57 PM

 • Lượt xem: 511 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Dạy học tích cực là gì? ❓ Tổ chức các hoạt động ntn để phát triển năng lực cho HS?… Link ủng hộ kênh: …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về các phương pháp dạy học phát triển năng lực mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *