Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 35,646,978 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm đựng phenol, thấy, Anhiđrit axetic, Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C6H5OH là, Chất không phản ứng với phenol là, Hải chất đều tác dụng được với phenol là, CHO các chất sau: phenol, etanol và glixerol kết luận nào sau đây là đúng, Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất, Dãy gồm các chất đều phản ứng với C2H5OH là, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Hình ảnh cho từ khóa: dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Table of Contents

1. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 03/14/2021 06:09 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (29707 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp chất hữu cơ X là hợp chất thơm có CTPT là C7H8O2, tác dụng với Na, NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư số mol H2 thu được bằng số mol X phản ứng và X chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. CTCT của X là

 • Nguồn:


Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm đựng phenol, thấy

2. Dãy gồm các chất tác dụng đều phản ứng với phenol là:

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng tải: 12/06/2021 02:53 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (41578 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Câu hỏi: Dãy gồm các chất tác dụng đều phản ứng với phenol là: A. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH. B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng phenol \(\\ C_{6}H_{5}OH + 3Br_{2} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ }C_{6}H_{5}OH Br_{3 \ \downarrow } + 3HBr \\ C_{6}H_{5}OH + (CH_{3}CO)_{2}O \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } CH_{3}COOC_{6}H_{5} + CH_{3}COOH \\ C_{6}H_{5}OH + NaOH \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ }C_{6}H_{5}ONa + H_{2}O\)

 • Nguồn:


Anhiđrit axetic

3. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng tải: 09/23/2021 02:49 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (18071 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là. A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam@Copyright 2018 Tu Hoc 365 – All rights reserved

 • Nguồn:


Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C6H5OH là

4.
Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com

 • Ngày đăng tải: 09/13/2021 02:46 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (90309 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Câu trả lời tốt nhất … Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. … Vui lòng đăng nhập hoặc đăng …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

 • Nguồn:

SEE ALSO  Overpopulation is NOT A PROBLEM: Here's why | Tổng hợp các tài liệu liên quan overpopulation in urban areas tends to create chuẩn nhất


Chất không phản ứng với phenol là

5.
Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày đăng tải: 05/15/2021 05:51 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (29789 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. B. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 0,1 mol HCHO tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

 • Nguồn:


Hải chất đều tác dụng được với phenol là

6. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là gì? – Monica.vn

 • Tác giả: monica.vn

 • Ngày đăng tải: 01/29/2021 11:50 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (52471 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là gì? A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, anhiđrit axetic, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH Đáp án đúng: B Bạn đang xem: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là gì? Đáp án A sai vì phenol không phản ứng với NaCl. Đáp án C sai vì phenol không phản ứng với axit axetic. Đáp án D sai vì phenol không phản ứng với anđehit axetic. → Chọn B.

 • Nguồn:


CHO các chất sau: phenol, etanol và glixerol kết luận nào sau đây là đúng

7. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. nước brom

 • Tác giả: hoctap247.com

 • Ngày đăng tải: 09/27/2021 04:16 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (6137 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH B. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH C. dung dịch NaCl, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH B. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH

 • Nguồn:


Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

8. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng tải: 10/02/2021 10:20 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (32437 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: ID 347838. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Mã số thuế: 0103326250. Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang. Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

 • Nguồn:


Dãy gồm các chất đều phản ứng với C2H5OH là

9. Câu hỏi dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

 • Tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng tải: 04/13/2021 02:08 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (79664 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. … nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. B. … nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. C. … dung dịch NaCl, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

10. Dãy gồm chất phản ứng với phenol là: – hoctapsgk.com

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng tải: 10/17/2021 05:29 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (40218 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: – Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. – Chọn đáp án D. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học đôi khi được gọi là “khoa học trung tâm” vì nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lý học, địa chất học và sinh học.

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

11. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là dung dịch NaCl

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng tải: 10/18/2021 01:29 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (94833 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học đôi khi được gọi là “khoa học trung tâm” vì nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lý học, địa chất học và sinh học.

 • Nguồn:

SEE ALSO  Top 18 giải địa lớp 9


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

12. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. nước brom

 • Tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng tải: 06/14/2021 03:33 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (85773 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol làA. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOHB. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOHC. dung …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đốt cháy hoàn toàn m gam P rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH. Sau khi các phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được (m+9,72) gam muối khan. Giá trị của m là:

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

13. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:A. dung dịch

 • Tác giả: giainhanh.vn

 • Ngày đăng tải: 01/31/2021 12:43 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (53664 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại NaB. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại NaB. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

14. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là – Tra Cứu Địa Chỉ

 • Tác giả: tracuudichvu.com

 • Ngày đăng tải: 01/02/2021 03:33 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (85658 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH . Câu hỏi trắc nghiệm. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là. A. nước brom …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là tại Tra Cứu Dịch Vụ giúp các bạn tham khảo

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

15. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. nước brom

 • Tác giả: tailieumoi.vn

 • Ngày đăng tải: 12/04/2021 01:47 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (2910 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: – Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, axit nitric, dung dịch NaOH. – Chọn đáp án D. · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: · Câu 2: …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, hở, đồng đẳng liên tiếp. Cho 11,8 gam X tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 1,68 lít khí ở đktc. Xác định CTPT; CTCT có thể có của hai axit và gọi tên theo danh pháp thay thế.

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

16.
Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng tải: 07/01/2021 02:04 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (60318 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2 CO 2 . Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hỗn hợp X gồm 0,05 mol CaCl2; 0,03 mol KHCO3 ; 0,05 mol NaHCO3; 0,04 mol K2O; 0,03 mol Ba(NO3)2 vào 437,57 gam H2O, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được . . . gam kết tủa và . . . gam dung dịch Y.

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

17. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là : | cungthi.online

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng tải: 04/05/2021 02:40 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (31952 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là : A Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na B Nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điện phân điện cực trơ màng ngăn xốp,dung dịch A chứa a gam Cu(NO3)2 và b gam NaCl đến khi có khí thoát ra ở cả 2 điện cực thì dừng lại thu được dung dịch B và 0,51 mol khí C. Dung dịch B hòa tan tối đa 12,6 gam Fe giải phóng NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch D. Dung dịch D cho kết tủa với dung dịch AgNO3. Tổng giá trị của (a + b) là ?

 • Nguồn:


dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

18. Dãy gồm các chất tác dụng đều phản ứng với phenol là

 • Tác giả: loga.vn

 • Ngày đăng tải: 01/26/2021 06:04 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (19386 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất tác dụng đều phản ứng với phenol là: A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na. B. nước brom, andehit axetic, dung dịch NaOH C. nước brom, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nicotin có trong thuốc lá là một hợp chất rất độc có thể gây ra ung thư phổi . Đốt cháy 16,2 gam nicotin bằng oxi vừa đủ thu được 44 gam CO2, 12,6 gam nước và 2,24 lít N2(đktc). Cho 85

 • Nguồn:

SEE ALSO  House Feng Shui with Architect Ka Kuen Chua | Happy Chinese New Year | Bao quát những thông tin về nobody has used this room for ages đầy đủ nhất

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ESTE CỦA PHENOL mục tiêu 8+ Gv: Thầy Phạm Thắng

 • Tác giả: Tôi yêu Hóa Học

 • Ngày đăng tải: 10/24/2021 04:28 PM

 • Lượt xem: 26,535 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ESTE CỦA PHENOL mục tiêu 8+ – Gv: Thầy Phạm Thắng Tìm hiểu khóa Live VIP: …

bài tập hỗn hợp ancol phenol

 • Tác giả: HÓA HỌC – PHAN HIỆP

 • Ngày đăng tải: 09/20/2021 12:15 PM

 • Lượt xem: 2,874 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  Hóa học 11: Dạng bài tập hỗn hợp ancol – phenol (Hóa học 11-học kỳ 2) Ancol – phenol.

Hóa học 12 – Ôn tập đầu năm

 • Tác giả: Ha Van Tri

 • Ngày đăng tải: 12/04/2021 09:26 PM

 • Lượt xem: 1,493 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Propen tham gia phản ứng cộng với HCl cho sản phẩm chính là chất nào dưới đây? A. 2-clopropen B. 1-clopropen C.

cho các chất HCl X; C2H5OH Y; CH3COOH Z; C6H5OH phenol T Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính ax

 • Tác giả: Hoá Học TV

 • Ngày đăng tải: 05/28/2021 06:28 AM

 • Lượt xem: 10 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần …

Lý thuyết Phenol và đồng đẳng (crezol)

 • Tác giả: Tnu_ S98

 • Ngày đăng tải: 12/16/2021 02:34 AM

 • Lượt xem: 461 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Thế nóng chảy ở 43 nữ sinh Đây là thông thường người kem hay đun nóng để thực hiện các thí nghiệm. Hay vì lỏng dễ phản ứng …

PHENOL-Lý thuyết và PP giải toán-Hóa 11 (Chi tiết và dễ hiểu)

 • Tác giả: Học Hóa Như Trò Đùa

 • Ngày đăng tải: 01/07/2021 05:27 PM

 • Lượt xem: 451 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  HocHoaNhuTroDua#Phenol#Hoa11 Các em đăng kí kênh để nhận đầy đủ các bài giảng sớm nhất nhé.

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra axit axetic là

 • Tác giả: Hoá Học TV

 • Ngày đăng tải: 11/06/2021 01:08 AM

 • Lượt xem: 9 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.

Bài toán Ancol – Phenol – Hóa học 11 – Cô Nguyễn Thị Nhàn (DỄ HIỂU NHẤT)

 • Tác giả: VietJack THPT Official

 • Ngày đăng tải: 11/15/2021 04:15 PM

 • Lượt xem: 851 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Video bài học hôm nay, cô hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Ancol – Phenol trong chương trình Hóa học 11.

[Livestream 17] Lý thuyết và các dạng bài tập phenol – Hóa 11 Ôn sớm 12 – Cô Nguyễn Thị Thu

 • Tác giả: VietJack Live Official

 • Ngày đăng tải: 08/22/2021 02:56 PM

 • Lượt xem: 10 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Trong video bài học này, cô sẽ cùng các em ôn tập và điểm qua Lý thuyết và các dạng bài tập phenol, trong các đề thi tuyển sinh …

phenol: 30 câu trắc nghiệm về lý thuyết và bài tập

 • Tác giả: Hóa Học Thầy Sơn

 • Ngày đăng tải: 10/20/2021 10:23 AM

 • Lượt xem: 578 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Trong video: Thầy giới thiệu và giải chi tiết 30 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ PHENOL hóa lớp 11 – Huy vọng giúp các em ôn tập về …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *