Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về the competition’s aim was to stimulate mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 36,883,857 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên Celadon City biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: Competition annual final stimulate, The competition was by the Students’ parents society, Reciting spirit stimulate winner, Unit 6: Competitions, The English competition was, The competition was, The competition’s aim is to the spirit, Tìm kiếm có liên quan, The english teacher explained the competition’s, , được Celadoncity.com.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


the competition's aim was to stimulate

Hình ảnh cho từ khóa: the competition’s aim was to stimulate

Table of Contents

1. The competition’s aim was to stimulate the of learning Eng

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng tải: 05/27/2021 06:34 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (99957 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: The competition’s aim was to stimulate the ______ of learning English among students. A. B.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam@Copyright 2018 Tu Hoc 365 – All rights reserved

 • Nguồn:


Competition annual final stimulate

2. UNI T 6 – Tiếng anh lớp 11- tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp

 • Tác giả: hoctap24h.vn

 • Ngày đăng tải: 01/04/2022 11:20 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (29438 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: 1. The competition’s aim was to stimulate the spirit of learning English among students. · 2. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society. · 3.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aston United (1) have sacked (sack) their manager, Neil Romson. The former England football international manager (2) said (say) that he (3) heard/ had heard (hear) the news when he (4) returned/ had returned (return) from a three-week holiday in Spain and that it (5) came/ had come (come) as a complete shock. “There (6) was/ had been (be) no hint of any problem when I (7) left (leave) for the holiday.”

 • Nguồn:


The competition was by the Students' parents society

3. Unit 6: Competitions – Vocabulary – Lý thuyết Tiếng anh 11

 • Tác giả: timdapan.com

 • Ngày đăng tải: 02/10/2021 10:46 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (29369 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: 1. The competition’s aim was to stimulate the spirit of learning English among students. · 2. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society. · 3.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: representatives score reciting spirit awarded worksheets sponsored participate rules announced

 • Nguồn:


Reciting spirit stimulate winner

4. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is closest in meaning to the underlined part in each of the following questionsThe aim of the competition is to stimulate the spirit of studying English among students.

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 06/07/2021 07:04 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (61306 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: The aim of the competition is to stimulate the spirit of studying English among students. Quảng cáo. A. excitement. B. purpose.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is opposite in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 • Nguồn:

SEE ALSO  Hoàng Thuỳ Linh & ĐEN - Gieo Quẻ (Casting Coins) | Official Music Video | Khái quát các nội dung liên quan nêu đặc điểm của khí hậu hoang mạc đúng nhất


Unit 6: Competitions

5. the competition’s aim was to stimulate the

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com

 • Ngày đăng tải: 06/24/2021 06:49 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (21489 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: the competition’s aim was to stimulate the…of learning English among students the competition was…by the Student’s Parents Society.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Copyright ©2022 I Love Translation. All reserved.

 • Nguồn:


The English competition was

6. Bài tập tự luận môn Tiếng Anh – Uni t 6 competitions

 • Tác giả: lop11.com

 • Ngày đăng tải: 05/15/2021 06:35 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (93476 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: The competition’s aim was to stimulate the spirit of learning English among students. 2. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society. 3. The …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: III. Complete each sentence with one of the following verb (in the correct form). Use a preposition if necessary.

 • Nguồn:


The competition was

7. The aim of the competition is to stimulate the spirit of studying

 • Tác giả: cunghocvui.com

 • Ngày đăng tải: 01/29/2021 08:02 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (80866 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: The aim of the competition is to stimulate the spirit of studying English among students.Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời sớm nhất !

 • Nguồn:


The competition's aim is to the spirit

8. Bài tập tự luận môn Tiếng Anh – Uni t 6 competitions – 123doc

 • Tác giả: 123docz.net

 • Ngày đăng tải: 08/09/2021 07:29 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (65678 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: … sponsored participate rules announced The competition’s aim was to stimulate the spirit of learning English among students The competition was sponsored …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem thêm: Bài tập tự luận môn Tiếng Anh – Uni t 6 competitions,

 • Nguồn:


Tìm kiếm có liên quan

9. Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions có đáp án

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng tải: 05/20/2021 11:44 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (63666 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: The competition’s aim was to stimulate the …….. of learning English among students. 2. The competition was…….. by the Students’ Parents Society. 3. The …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aston United (1)…….. (sack) their manager, Neil Romson. The former England football international manager (2)…….. (say) that he (3)…….. (hear) the news when he (4)…….. (return) from a three-week holiday in Spain and that it (5)…….. (come) as a complete shock. “There (6)…….. (be) no hint of any problem when I (7)…….. (leave) for the holiday. ”

 • Nguồn:


The english teacher explained the competition's

10. Reading – Unit 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 11 – BaiTap.me

 • Tác giả: baitap.me

 • Ngày đăng tải: 03/05/2021 02:25 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (33268 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. The representatives of three classes of the (writer’s) school took part in the annual final English Competition last Saturday. 2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. 3. The Students’ parents Society sponsored the competition. 4. They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes. 5. They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition…

 • Nguồn:


the competition's aim was to stimulate

11. Unit 6: Competitions – Vocabulary – Hoc.tv

 • Tác giả: hoc.tv

 • Ngày đăng tải: 03/26/2021 03:13 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (2863 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: 1. The competition’s aim was to stimulate the _____ of learning English among students. 2. The competition was ______ by the Students’ Parents Society.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. ______ is someone who takes part in sports competitions. A. Judge B. Sportman C. Athletic D. Sponsor Câu 2: They quickly read the questions and tried to find out = _______ the answers. A. complete B. guess C. offer D. discover Câu 3: A string of defeats has failed to break the team’s ______. A. spirits B. efforts C. works D. methods

 • Nguồn:

SEE ALSO  Top 12 giải vở bài tập ngữ văn 9 tập 2


the competition's aim was to stimulate

12. The competition was aimed to stimulate the learning spirit among students.

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng tải: 06/24/2021 08:09 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (31272 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: The competition was aimed to stimulate the learning spirit among students. A. improve. B. announce. C.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (to) stimulate: khuyến khích, cổ động >< D. discourage (v): làm nhụt chí, làm nản lòng.

 • Nguồn:


the competition's aim was to stimulate

13. Bài tập Anh văn 11: Unit 6 – Competitions – Tài liệu – Ebook

 • Tác giả: doc.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 03/16/2021 12:45 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (61388 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: 1. The competition’s aim was to stimulate the . of learning English among students. 2. The competition was . by the Students’ Parents Society.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I. Complete these sentences with one appropriate word from the box.representatives score reciting spirit awarded worksheets sponsored participate rules announced1. The competition’s aim was to stimulate the . of learning English among students.2. The competition was . by the Students’ Parents Society.3. The English teacher explained the competition’s . to the students.4. You will have to answer the questions on the . within two minutes.5. A maximum . for each activity is 15 points.6. The winner will be . a set of CDs.7. Time was up and the…

 • Nguồn:


the competition's aim was to stimulate

14. Quiz 6. Semester I – Please download this document required for the course.

 • Tác giả: www.studocu.com

 • Ngày đăng tải: 07/27/2021 01:21 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (32111 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: A. disappointed B. competition C. disadvantage D. activity … The competition’s aim was to stimulate the spirit of learning English among students in …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Copyright © 2022 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01

 • Nguồn:


the competition's aim was to stimulate

15. 7 Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 11 – Unit 6 mới nhất

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn

 • Ngày đăng tải: 12/04/2021 03:42 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (15022 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: The competition’s aim was to stimulate the of learning English among students. 2. The competition was by the Students’ Parents Society. 3.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Home – HỌC TẬP – 7 Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 11 – Unit 6 mới nhất

 • Nguồn:


the competition's aim was to stimulate

16. Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 COMPETITIONS có đáp án

 • Tác giả: zaidap.com

 • Ngày đăng tải: 04/14/2021 10:07 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (37852 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 COMPETITIONS có đáp án Bài tập tự luận … The competition’s aim was to stimulate the …….. of learning English …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: For many young people, sport is a (31) _______ part of school life and being in one of the school teams and playing in matches is very important. If someone is in a team, it means a lot of (32) _______ training and often spending a Saturday or Sunday away from home since many matches are played then. It might also (33) _______ traveling to other towns to play (34) _______ other school teams and then staying on after the match for a meal or a drink. Sometimes, parents, friends or other students will travel with the team to (35) _______ their…

 • Nguồn:


the competition's aim was to stimulate

17. [Sách Giải] A. Reading (trang 66-67-68 SGK Tiếng Anh 11)

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com

 • Ngày đăng tải: 03/28/2021 12:03 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (39716 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hung, Thu and Nga w ere the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung’s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologised for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying…

 • Nguồn:

SEE ALSO  Tiếng Việt lớp 2| Kết nối tri thức| Bài 22 Tớ là lê-gô|Tiết 4, 5, 6| Luyện tập| Cô Thu| #58 | Tổng quát những nội dung liên quan su 8 bai 22 chuẩn nhất


the competition's aim was to stimulate

18.
ENGLISH 11-UNIT 6:COMPETITIONS

 • Tác giả: www.phanchutrinhbinhthuan.edu.vn

 • Ngày đăng tải: 04/21/2021 10:51 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (6517 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: 4) A. competition B. annual C. final D. stimulate. 5) A. performance B. celebration C. … 12) He has only one aim in life, which is to become wealthy.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TỔNG HỢP LỊCH TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ ONLINE CỦA CÁC TỈNH, TP TRONG GIAI ĐOẠN NGHỈ DO COVID-19

 • Nguồn:

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về the competition’s aim was to stimulate

Tiếng Anh lớp 11 – Học SGK – Unit 6: Competitions – Reading – Before you read

 • Tác giả: MR. LONG LINH – LET’S LEARN

 • Ngày đăng tải: 10/24/2021 12:04 PM

 • Lượt xem: 1,809 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  mrlonglinh #tienganhlop11 #unit6 #reading #beforeyouread #noitienganh #sachgiaokhoalop11 Tiếng Anh lớp 11 – Học SGK …

The 30-Day English Speaking Challenge!

 • Tác giả: Club James Studios – English Speaking Videos

 • Ngày đăng tải: 04/01/2021 10:10 AM

 • Lượt xem: 259,203 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  Are you up for the challenge? 30 lessons in 30 days, all in one video. The 30-Day English Speaking Challenge can help you …

IELTS simulation Test 6 Listening

 • Tác giả: GREVA Language School

 • Ngày đăng tải: 08/12/2021 03:22 AM

 • Lượt xem: 1,310 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Listen carefully and answer questions 21-27 hi grant what sort of competition do you think we should organize well claire the open …

ASC 47: Christian Thibaudeau on training to failure, rep speed, and dopamine desensitization

 • Tác giả: Mike Mahler

 • Ngày đăng tải: 12/01/2021 05:13 AM

 • Lượt xem: 646 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Nội dung:
  It is always a pleasure to chat with my friend and one of the best strength coaches in the game! Every time I talk to Christian I pick …

Figure Skating Competitions for Beginners of All Ages: Compete USA (US Figure Skating) – Pro Tips!

 • Tác giả: Aimée Ricca

 • Ngày đăng tải: 08/03/2021 05:02 AM

 • Lượt xem: 1,281 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Did you know that you can compete in figure skating, even if you’re just a beginner? You can! You can compete at Snowplow Sam …

Class X Social Science Sample Question Paper Analysis 2023

 • Tác giả: Engross

 • Ngày đăng tải: 05/28/2021 12:36 AM

 • Lượt xem: 89 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 2⭐

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Class X Social Science Sample Question Paper 2023 In Depth Analysis of the Sample paper published by the CBSE Board.

CACHE: a prospective hit-finding competition to accelerate computational drug design – 24 Feb. 2022

 • Tác giả: Target 2035

 • Ngày đăng tải: 10/24/2021 04:39 PM

 • Lượt xem: 185 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Nội dung:
  Target 2035 is proud to present the Critical Assessment of Computational Hit-finding Experiments (CACHE) initiative – an open …

WIT x PwC: Case Competition Final Round

 • Tác giả: UNSW Women In Technology

 • Ngày đăng tải: 09/14/2021 04:02 PM

 • Lượt xem: 739 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Today our team will be focusing on the pharmaceutical industry and presenting our technological solution that aims to solve some …

Ames Moot Court Competition 2013

 • Tác giả: Harvard Law School

 • Ngày đăng tải: 03/21/2021 03:46 AM

 • Lượt xem: 41,616 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  The case Jimenez v. Holder was argued on October 23, 2013, at the Ames Moot Court Competition. The presiding judges were …

Meaning and Importance, Periods of Training Year, Aim and Contents of Periods

 • Tác giả: Ch 04: SAARASWAT [Social Science-II]

 • Ngày đăng tải: 02/18/2021 03:16 AM

 • Lượt xem: 124 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Title: Meaning and Importance, Periods of Training Year, Aim and Contents of Periods and Types of Periodization Subject: …

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những kiến thức về the competition’s aim was to stimulate mà Celadoncity.com.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *